Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων

Μετασχηματισμοί τμήματος (μετονομασίες, συγχωνεύσεις, κλπ):

1999: Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων (ίδρυση)
2013: Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων (συγχώνευση/απορρόφηση από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πάτρα))