Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

ΤΕΙ Ιονίων Nήσων

Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και την Οικονομία

Μετασχηματισμοί τμήματος (μετονομασίες, συγχωνεύσεις, κλπ):

2003: Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και την Οικονομία (ίδρυση)
2013: Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και την Οικονομία (συγχώνευση/απορρόφηση από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων)