Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και την Οικονομία

Μετασχηματισμοί τμήματος (μετονομασίες, συγχωνεύσεις, κλπ):

2003: Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και την Οικονομία (ίδρυση)
2013: Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και την Οικονομία (συγχώνευση με το Τμήμα Επιχειρησιακής Πληροφορικής και μετονομασία σε Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων)