Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και την Οικονομία

Μετασχηματισμοί τμήματος (μετονομασίες, συγχωνεύσεις, κλπ):

1999: Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και την Οικονομία (ίδρυση)
2013: Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και την Οικονομία (συγχώνευση με το Τμήμα Διοίκησης Κοινωνικών–Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων και μετονομασία σε Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Μεσολόγγι))