Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

ΤΕΙ Κρήτης

Μηχανικών Πληροφορικής

Μετασχηματισμοί τμήματος (μετονομασίες, συγχωνεύσεις, κλπ):

1999: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων (ίδρυση)
2013: Μηχανικών Πληροφορικής (μετονομασία)
2019: Μηχανικών Πληροφορικής (συγχώνευση με το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και σύσταση του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου)