Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

ΤΕΙ Πειραιά

Μηχανικών Αυτοματισμού

Μετασχηματισμοί τμήματος (μετονομασίες, συγχωνεύσεις, κλπ):

1987: Αυτοματισμού (ίδρυση)
2013: Μηχανικών Αυτοματισμού (συγχώνευση με Τμήμα Αυτοματισμού ΤΕΙ Μεσολογγίου και μετονομασία)
2018: Μηχανικών Αυτοματισμού (κατάργηση και ένταξη στο νεοϊδρυθέν Τμήμα Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής)