Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Μετασχηματισμοί τμήματος (μετονομασίες, συγχωνεύσεις, κλπ):

1936: Ραδιοτεχνιτών & Ραδιοηλεκτρολόγων (ίδρυση)
1965: Ανωτέρα Σχολή Ηλεκτρονικών (συγχνώνευση και μετεξέλιξη των δύο προγραμμάτων)
1983: Ηλεκτρονικής (μετονομασία και μετεξέλιξη)
2013: Ηλεκτρονικών Μηχανικών (μετονομασία)
2019: Ηλεκτρονικών Μηχανικών (συγχώνευση με το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και σύσταση του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων)