Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

ΤΕΙ Αθήνας

Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Μετασχηματισμοί τμήματος (μετονομασίες, συγχωνεύσεις, κλπ):

1983: Ηλεκτρονικής (ίδρυση)
2013: Ηλεκτρονικών Μηχανικών (μετονομασία)
2018: Ηλεκτρονικών Μηχανικών (κατάργηση και συγχώνευση με τα τμήματα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕΙ Πειραιά και σύσταση του τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής)