Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Μετασχηματισμοί τμήματος (μετονομασίες, συγχωνεύσεις, κλπ):

1985: Ηλεκτρονικής, ΤΕΙ Ηρακλείου (ίδρυση)
2013: Ηλεκτρονικών Μηχανικών, ΤΕΙ Κρήτης (μετονομασία)
2019: Ηλεκτρονικών Μηχανικών (κατάργηση και επανασύσταση ως τμήμα Πανεπιστημίου)