Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Μετασχηματισμοί τμήματος (μετονομασίες, συγχωνεύσεις, κλπ):

1983: Ηλεκτρονικής (ίδρυση)
2013: Ηλεκτρονικών Μηχανικών (μετονομασία)
2019: Ηλεκτρονικών Μηχανικών (κατάργηση και ένταξη στο νεοϊδρυθέν Γενικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας)