Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

Μηχανικών Αυτοματισμού

Μετασχηματισμοί τμήματος (μετονομασίες, συγχωνεύσεις, κλπ):

1999: Αυτοματισμού (ίδρυση)
2013: Μηχανικών Αυτοματισμού (μετονομασία)
2019: Μηχανικών Αυτοματισμού (κατάργηση και ένταξη στο νεοϊδρυθέν Γενικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών)