Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

ΤΕΙ Αθήνας

Μηχανικών Πληροφορικής

Μετασχηματισμοί τμήματος (μετονομασίες, συγχωνεύσεις, κλπ):

1983: Ανάλυσης και Προγραμματισμού Η/Υ (ίδρυση)
1988: Πληροφορικής (μετονομασία)
2013: Μηχανικών Πληροφορικής (μετονομασία)
2018: Μηχανικών Πληροφορικής (κατάργηση και συγχώνευση με το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ΤΕΙ Πειραιά και σύσταση του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής)