Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

Μετασχηματισμοί τμήματος (μετονομασίες, συγχωνεύσεις, κλπ):

2003: Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ίδρυση)
2013: Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (συγχώνευση με τα τμήματα Μουσειολογίας, Μουσειογραφίας και Σχεδιασμού Εκθέσεων, Τουριστικών Επιχειρήσεων, και Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας (ΤΕΙ Ιονίων Νήσων) και δημιουργία του τμήματος Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων)