Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

Μηχανικών Πληροφορικής

Μετασχηματισμοί τμήματος (μετονομασίες, συγχωνεύσεις, κλπ):

2000: Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών (ίδρυση)
2013: Μηχανικών Πληροφορικής (μετονομασία)
2019: Μηχανικών Πληροφορικής (κατάργηση και ένταξη στο νεοϊδρυθέν Γενικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας)