Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Μηχανικών Πληροφορικής

Μετασχηματισμοί τμήματος (μετονομασίες, συγχωνεύσεις, κλπ):

2004: Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων, ΤΕΙ Μεσολογγίου (ίδρυση)
2013: Μηχανικών Πληροφορικής (μετονομασία)
2019: Μηχανικών Πληροφορικής (κατάργηση και συγχώνευση με το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και σύσταση του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου)