Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

ΤΕΙ Ιονίων Nήσων

Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Μετασχηματισμοί τμήματος (μετονομασίες, συγχωνεύσεις, κλπ):

2009: Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ίδρυση)
2013: Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (συγχώνευση/απορρόφηση από το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Άρτας)