Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Αυτοματισμού

Μετασχηματισμοί τμήματος (μετονομασίες, συγχωνεύσεις, κλπ):

2009: Αυτοματισμού (ίδρυση)
2013: Αυτοματισμού (συγχώνευση/απορρόφηση από το Τμήμα Αυτοματισμού ΤΕΙ Πειραιά)