Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

ΤΕΙ Κρήτης

Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων

Μετασχηματισμοί τμήματος (μετονομασίες, συγχωνεύσεις, κλπ):

2009: Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων (ίδρυση)
2013: Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων (συγχώνευση με το Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης και μετονομασία σε Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων)