Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Επιχειρησιακής Πληροφορικής

Μετασχηματισμοί τμήματος (μετονομασίες, συγχωνεύσεις, κλπ):

2009: Επιχειρησιακής Πληροφορικής (ίδρυση)
2013: Επιχειρησιακής Πληροφορικής (συγχώνευση με το Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και την Οικονομία και μετονομασία σε Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων)