Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Μετασχηματισμοί τμήματος (μετονομασίες, συγχωνεύσεις, κλπ):

1966: Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικής (ίδρυση)
2013: Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών (μετονομασία και συγχώνευση (ως αυτόνομο πρόγραμμα) με το Τμήμα Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών)