Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Διαχείρισης Πληροφοριών

Μετασχηματισμοί τμήματος (μετονομασίες, συγχωνεύσεις, κλπ):

2000: Διαχείρισης Πληροφοριών (ίδρυση)
2013: Διαχείρισης Πληροφοριών (συγχώνευση/απορρόφηση από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων)