Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών

Μετασχηματισμοί τμήματος (μετονομασίες, συγχωνεύσεις, κλπ):

2002: Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών (ίδρυση)
2013: Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών (συγχώνευση με το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών και μετονομασία σε Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών)