Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Μετασχηματισμοί τμήματος (μετονομασίες, συγχωνεύσεις, κλπ):

2002: Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών (ίδρυση)
2013: Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών (συγχώνευση με το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών και μετονομασία σε Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών)